 ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN, MALAYSIA

Widyatama Repository

 ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN, MALAYSIA

Show full item record

Title:  ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN, MALAYSIA
Author: Faridah Mariani Binti Johari; Othman, Widad; Ismail, Hairul Nizam; Isa, Zainudin
Abstract: Kertas konsep ini membincangkan pelbagai isu berkaitan mata pelajaran baru di sekolah menengah akademik yang dikenali sebagai Pendidikan Asas Vokasional (PAV) yang baru dilaksanakan pada tahun 2013. PAV merupakan matapelajaran berasaskan kompetensi (Competency Based Education/ CBE) yang merangkumi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran berasaskan keterampilan. Justeru, fokus utama kertas ini ialah untuk mengupas mengenai isu serta cabaran terhadap pelaksanaan PAV daripasa aspek penyediaan dan latihan guru, proses pengajaran dan pembelajaran, penyediaan sumber, bahan dan peralatan, serta sistem penilaian dan pentaksiran. Adalah diharapkan kertas konsep ini dapat memperluaskan perspektif dan pemahaman terhadap pelbagai isu berkaitan dengan proses pelaksanaan program PAV di sekolah-sekolah menengah harian biasa di Negara ini.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3327
Date: 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
000A. Cover.pdf 262.6Kb PDF View/Open
000B. Back Cover, Editors, and Reviewers.pdf 64.50Kb PDF View/Open
000C. Preface and Table of Content.pdf 257.1Kb PDF View/Open
000D. Keynote_M. WAHYUDIN ZARKASYI.pdf 4.391Mb PDF View/Open
000E. Keynote_ATWI SUPARMAN.pdf 2.481Mb PDF View/Open
012. Faridah Ma ... idikan Asas Vokasional.pdf 436.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record