MENGAJAR BAHASA MELAYU KEPADA PENUTUR ASING DAN CABARANNYA: Pengalaman di Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia

Widyatama Repository

MENGAJAR BAHASA MELAYU KEPADA PENUTUR ASING DAN CABARANNYA: Pengalaman di Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia

Show full item record

Title: MENGAJAR BAHASA MELAYU KEPADA PENUTUR ASING DAN CABARANNYA: Pengalaman di Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia
Author: Khuzaiton binti Zakaria; Thana binti Abdullah
Abstract: Penulisan ini bertujuan berkongsi pengalaman mengajar bahasa Melayu kepada penutur asing atau orang asing yang berada di Universiti Malaysia Kelantan. Penutur asing yang dimaksudkan terdiri daripada dua kategori iaitu pelajar asing dan pensyarah asing. Mereka mempelajari bahasa Melayu mengikut keperluan masing-masing. Bagi pelajar asing mempelajari bahasa Melayu kerana kursus berkenaan diwajibkan kepada mereka seperti yang terdapat dalam peraturan yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kerana mengikuti Kursus Bahasa Melayu dan mempelajari bahasa Melayu adalah sebagai prasyarat untuk lulus dalam pengajian. Bagi kumpulan pensyarah bangsa asing pula mereka perlu mempelajari bahasa Melayu untuk kegunaan harian iaitu untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan komuniti yang ada di sekeliling mereka sebagai ikhtiar hidup dan bahasa komunikasi. Dengan kata lain, pengajaran bahasa Melayu kepada pensyarah asing ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan semasa.Kertas ini juga membincangkan cabaran yang dihadapi oleh penutur asing dalam menguasai bahasa Melayu.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3334
Date: 2014-06-11


Files in this item

Files Size Format View
000A. Cover.pdf 262.6Kb PDF View/Open
000B. Back Cover, Editors, and Reviewers.pdf 64.50Kb PDF View/Open
000C. Preface and Table of Content.pdf 257.1Kb PDF View/Open
000D. Keynote_M. WAHYUDIN ZARKASYI.pdf 4.391Mb PDF View/Open
000E. Keynote_ATWI SUPARMAN.pdf 2.481Mb PDF View/Open
019. Khuzaiton ... da Penutur Asing dan C.pdf 351.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record